Privacy wet 2018

Privacybeleid

Exotic Garden gaat zorgvuldig om met uw privacy en wij verwerken uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring die is opgesteld volgens de Europese AGV/GDPR richtlijnen (Algemene verordening gegevensbescherming/General Data Protection Regulation) die gelden vanaf 25 mei 2018. Op deze pagina leest u welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze worden verwerkt en bewaard.

Contactgegevens

  • bedrijfsnaam: Exotic Garden
  • website: www.exotic-garden.be 
  • vestigingsadres: Cousenstraat 10 te 3660 Opglabbeek
  • BTW: BE 0687 474 731
  • e-mail: info@exotic-garden.be
  • telefoon: +32 486 16 47 32
  • functionaris gegevensbescherming: Bert Peeters/Stefan Giuliani

Persoonsgegevens die wij verwerken

Exotic Garden verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), paspoortgegevens.

Exotic Garden verwerkt uw gegevens om

– contact met u op te kunnen nemen over uw reservering

– informatie te verstrekken over de producten die wij aanbieden

Geautomatiseerde besluitvorming

Exotic Garden neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Exotic Garden).

Exotic Garden maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of computersystemen

  • Microsoft Office voor facturering
  • Outlook mail voor het versturen van nieuwbrieven en informatie over de producten die wij aanbieden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Exotic Garden bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden oneindig bewaard om bij een volgende informatiestrekking de verwerking hiervan te vereenvoudigen. Bij het doen van een reservering gaat u hiermee akkoord. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via info@exotic-garden.be

Delen van persoonsgegevens met derden

Exotic Garden verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen .

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Exotic Garden kan gebruik maken van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website(s) wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Exotic Garden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@exotic-garden.be.

Voor het afmelden van onze nieuwsbrief of het wijzigen van uw gegevens die we gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief kunt u gebruik maken van de links die in iedere nieuwsbrief worden vermeld.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Exotic Garden neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Bent u van mening dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via info@exotic-garden.be.